Các kiểu video motion tốt nhất cho marketing trong truyền tải thông điệp.

Motiongraphic là về vật thể và kích thước, nó sẽ giúp bạn minh họa mọi đối tượng vì bối cảnh và nhân vật của motiongraphic đều được thiết kế bằng đồ họa.  Nó sẽ đảm bảo mọi câu truyện trong marketing được truyền đạt. Tuy nhiên dạng minh họa nội dung như nào thì hoàn toàn do nội dung là gì quyết định. Nội dung quyết định cách thức truyền tải hiệu quả. Dưới đây chúng tôi dậy bạn cách chọn format video phù hợp với nội dung marketing

1. Phong cách kết hợp Mixed motion Video

Với phong cách này Zoom Production sẽ xử lý hình ảnh và tạo chuyển động hình ảnh. Nó phù hợp với các dạng ý tưởng liên quan một chút đến nghệ thuật và trừu tượng.

Đây là một trong những phong cách khó vì phải kết hợp giữa hình ảnh và thiết kế đồ họa, vẽ. Khi làm video youtube motiongraphic sẽ đơn giản hơn.

captured (13)-1

Tuy nhiên hiệu quả truyền đạt thông tin thì thật tuyệt vời.

captured (14)-1

 

2. Infographic motion graphics videos

Dạng video này sẽ bắt đầu bằng một infographic và làm cho nó chuyển động.

Nó khá phổ biến trên social và hay được dùng cho giới trẻ.

captured (11)-1

 

captured (12)-1

 

3. Video hoạt hình.

Đây có lẽ là video phức tạp nhất vì nó phải có cả nhân vật và bối cảnh được tạo riêng.

 

ezgif.com-video-to-gif (24)

4. Video chuyển động vẽ bảng

Dạng video phổ biến dễ làm với nhiều ứng dụng.

Thường áp dụng cho các video quy trình hay lịch sử.

captured (21)

 

captured (22)

 

5. 3D motion graphics videos

Đây là loại video khó và đắt nhất vì sử dụng 3D.

 

 

captured (30)

 

captured (31)

 

Các công cụ hay dùng

 

1. Adobe Photoshop

2. Adobe Illustrator

3. Adobe After Effects

4. Audacity

Các mẫu video motion đình đám của các thương hiệu

Best mixed media motion graphics videos

1. IBM – (Mixed Media) live-action motion graphics video for technology company

Production Studio: BUCK
Engagement Rate: 4.7

 

captured (16)-1

 

captured (17)-1

 

2. Blood Donors – (mixed media) live-action motion graphics video for non-profit organisation

 

 

captured (18)

 

captured (19)

 

captured (20)

 

Best infographic motion graphics videos

1. StackPath – animated infographic video for web application firewall provider

 

 

captured (8)-1

 

captured (9)-2

 

captured (10)-1

 

2. SAP – animated infographic video for computer software company

 

 

captured (4)

 

captured (6)

 

3. Infographic video for Solea

 

 

captured (1)-2

 

captured (3)

 

captured (2)-2

 

Best cartoon motion graphics videos

1. Time2Match – cartoon motion graphics video for mobile app

Production Studio: Alexander Tumanov
Engagement Rate: 4.0

 

captured-2

 

captured (1)-5

 

captured (2)-4

 

2. G Suite – cartoon motion graphics video for b2b apps

Production Studio: Giant Ant
Engagement Rate: 4.8

 

captured (3)-3

 

Google Gsuite 2

 

Google Gsuite 3

 

3. Dupont – 2D cartoon motion graphics video with a song

Production Studio: Epipheo
Engagement Rate: NA

This video is a great example of visual storytelling. The fact that it tells the whole story without a voiceover stands as a testament to its success.

captured (6)-1

 

DuPont 2

It showed why the product was worth buying with the help of different scenarios. And that was in addition to the main story. It was impressive because it was thorough even though the video didn’t spend much time on the other scenarios.

Best whiteboard motion graphics videos

1. USA Football – whiteboard motion graphics video for non-profit

Production Studio: Broadcast2World
Engagement Rate: NA

 

whiteboard explainer video

 

 

USA Football 1

 

USA Football 2

 

2. AFEX Direct – animated whiteboard video for payment solution company

Production Studio: Picturesmith
Engagement Rate: 3.7

This video is one of the rare ones out there. The way the story goes in this video is different from most of the whiteboard videos you’d come across.

AFEX Direct 1

 

AFEX Direct 2

If you notice, the traditional whiteboard illustrations are also animated. Look at the interaction between the line and the finger that you can see in this video. It makes the video look more realistic.

AFEX Direct 3

This blend of physical objects and traditional whiteboard animation makes the video engaging. Spicing the video up, you’ll see some amazing transitions such as this one.

Best 3D motion graphics videos

1. Slack – 3D infographic animated videos for b2b communication application

Production Studio: Giant Ant
Engagement Rate: 13.1

If you’ve ever thought of why you should go for 3D animation, watch this video. The way the story unfurls here is something that only this style of animation delivers.

ezgif.com-video-to-gif (29)

 

Slack Team 2

 

2. Abengoa – 3D animated video for technology company

Production Studio: Dress Code
Engagement Rate: 6.5

The thing that makes this video one of the best motion graphics videos is its transitions. The way it switches from 2D to 3D and vice-versa is simply amazing.

Abengoa 1

The video talks about how the company is shaping the future. And that is something you’ll understand even if you have the audio turned off. All thanks to the amazing visuals used in the 3D video.

Abengoa 2

I loved the script of the video and the way it takes care of storytelling. It makes the video really easy to follow and thus increases its engagement.

Abengoa 3

When you watch the technical bits of the video, you can understand that too. And that is because of the interplay between the script and the visuals of the video.

3. 3D motion graphics commercial for Verizon

Production Studio: BUCK
Engagement Rate: 5.4

I have a list of favorite 3D motion graphics commercials that I can watch again and again. And this video is amongst the top entries in the list. It’s an amazing video and a well-written one.

Verizon 1

 

Verizon 2

What makes the experience memorable is the way it uses voiceover and sound effects. They both help in amplifying the humor in the video—especially during the slow-mo!