Nền tảng nào cho bạn host-lưu trữ video tốt nhất.

Các nền tảng tiếp thị video chuyên nghiệp không chỉ tập trung vào việc lưu trữ nội dung video của bạn mà còn cung cấp một loạt các công cụ phân tích, theo dõi và tiếp thị. Về cơ bản, ý tưởng là xác định cụ thể người xem video của bạn và hành vi … Chi tiết