Những kênh video làm bằng cách vẽ tay chuyển động triệu sub.

Sản xuất video marketing hay truyền thông điệp gắn kết người dùng là điều mà ai cũng muốn làm. Khi làm marketing ta luôn hiểu rằng phải tạo ra người dùng rối mới từ người dùng quyết định bán sản phẩm gì. Do đó ý tưởng nội dung cho content là quan trọng nhưng quan trọng hơn là cách truyền đạt.

1, Có rất nhiều cách truyền đạt nội dung

  • Video motiongraphic
  • Video vẽ tay
  • Video stopmotion
  • Video hoạt họa
  • Video tiktok…

Nhưng theo thống kê để đơn giản hóa thì video dạng vẽ tay thường dễ làm và có tương tác cao.

2, Những kênh video vẽ tay nổi tiếng.

  • Phong cách đơn giản
  • Đồ họa đơn giản
  • Ý tưởng mạnh
Scroll to Top